Leena on kokenut henkilöstöalan ammattilainen ja Paraplyy kokoaa hänen osaamisensa yhden varjon alle

"Ei ole huonoja säitä, on vain huonoja varusteita."


Leena Helenius

Henkilöstöalan osaaja, kouluttaja, Certified Business Coach® ja ikuinen oppija sekä äiti ja koiran emäntä

International Coach Federationin jäsen

Minä olen kokenut henkilöstöalan ammattilainen, ihmisten johtaja ja kouluttaja. Työurallani olen toiminut projektipäällikkönä, esimiehenä ja henkilöstöpäällikkönä.

Olen tehnyt monipuolisesti työsuhteen elinkaaren eri vaiheiden tehtäviä rekrytoinnista työsuhteen päättymiseen. Vastuulleni on kuulunut myös henkilöstön kehittäminen, osaamisen ja suoriutumisen arviointi, työsuhdeasiat ja esimiesten valmentaminen. Muiden tehtävieni ohella olen kouluttanut ja perehdyttänyt uusia työntekijöitä sekä esimiehiä. Työsuhdeasiat kiinnostavat minua erityisesti ja työoikeuden opinnoilla olen vahvistanut teoriaosaamistani käytännön osaamisen tueksi. Arjessa johtamis-, neuvottelu- ja valmennustaitoni ovat kehittyneet kolmen pojan äitinä ja viime aikoina myös ison koiranpojan emäntänä. Siinä sitä onkin saanut johtamisharjoitusta vähän erilaisessa tilanteessa, mutta toisaalta aivan samojen lainalaisuuksien vallitessa. Osaamistani kehitän jatkuvasti verkostoitumalla alan osaajien kanssa ja tekemällä heidän kanssaan yhteistyötä sekä opiskelemalla.


Luonteeltani olen iloinen ja yhteistyöhenkinen – arvostan avointa organisaatiokulttuuria, jossa aidosti tehdään töitä yhteisten tavoitteiden eteen ja tuetaan toisia. Minulle on tärkeää, että asiat sanotaan selvästi ja vaikeatkin asiat otetaan puheeksi ja käsitellään hyvässä hengessä. Saamani palautteen perusteella vuorovaikutustaitoni ovat hyvät sekä suullisesti että kirjallisesti. Työskentelen sujuvasti suomen ja englannin kielillä. 

   

Hyvän työelämän merkitys ja ideat työelämän kehittämisestä ovat lähellä sydäntäni. Ajatuksiani työelämästä ja ihmisistä työelämässä kirjoitan blogissani. Lisää kokemuksestani, osaamisestani ja ammatillisesta taustastani voi lukea LinkedIn -profiilissani.
Paraplyy

Yritys, toiminimi, sateenvarjo (paraplyy; kyökkisuomi, paraply; ruotsi & norja, parapluie; ranska)

Paraplyy tarkoittaa sateenvarjoja, joka käytännöllisenä, helposti ymmärrettävänä sekä asioita yhteen kokoavana ja toisaalta suojaavana kuvaa ajatuksiani ihmisten johtamisesta. Toimiessani esimiehenä asiantuntijaorganisaatiossa kuvasin tapaani toimia esimiehenä sateenvarjo-metaforalla - rakensin yhtenäistä tiimiä ja loin sille toimintaedellytyksiä. 


Minun tehtäväni oli luoda tiimiläisilleni parhaat mahdolliset edellytykset tehdä sitä työtä, mistä asiakas maksaa. Minulle se tarkoitti ihmisten kokoamista yhteen ja yhtenäiseksi oman identiteetin omaavaksi ryhmäksi, joka tiesi tehtävänsä ja tavoitteensa ja halusi ne saavuttaa  - yhdessä. Toisaalta halusin antaa työrauhaa suojaamalla tiimiä ulkouoliselta - välillä turhaltakin - hälyltä ja tohinalta. 


Lisäksi sateenvarjo on kaunis esine. Tarpeellinen ja helppokäyttöinen, varustettuna vanhalla hyväksi koetulla manuaalisella käyttöliittymällä, mitä kuka tahansa osaa käyttää. Enemmän toivoisin väriä varjoihin piristämään sateisinakin päivinä. "Ei ole huonoja säitä, on vain huonoja varusteita."