Coaching ei ole vain lepohetki ja pientä leijuntaa jälkeenpäin

18.02.2017

Nykyisen työelämän toinen nimi voisi olla Jatkuva Muutos. Muutos on hyvä nimi, eikä Jatkuvassakaan mitään vikaa ole, jos toisena nimenä on Hallittu. Työelämä ei ole yksin, eikä sitä yksin olisi edes olemassakaan. Ollakseen olemassa työelämä tarvitsee pääomaa, markkinoita, johtajia ja työntekijöitä. Meitä ihmisiä siis. Työelämän muutokset pakottavat ihmisetkin muuttumaan, joustamaan ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Toisin sanottuna antavat ihmisille jatkuvan kehittymisen ja itsensä toteuttamisen mahdollisuuden. Kyse on vain näkökulmasta.

Hallinnan tunne työssä on merkittävä tekijä hyvinvoinnin kannalta.

Hallinnan tunne työssä on merkittävä tekijä ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Hallinnan tunnetta lisää työn selkeä ja ymmärrettävä organisointi sekä oman työn merkityksen näkeminen. Edellisten lisäksi tai jopa niiden ollessa puutteellisia, itseluottamus, toiveikkuus ja tieto siitä, että pystyy käyttämään omaa osaamistaan ja potentiaaliaan parhaalla mahdollisella tavalla lisää varmuutta ja vahvuutta omassa työssä ja auttaa katsomaan luottavaisin mielin tulevaisuuteen.

Coach auttaa coachattavaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja potentiaalinsa sekä ottamaan ne tehokkaasti käyttöön ja edelleen kehitettäväksi.

"Coaching eli valmennus on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coach auttaa asiakasta tiedostamaan omia vahvuuksiaan ja toteuttamaan tavoitteitaan." (Lähde: Business Coach Institute ) Avainsanoina tavoitteet, luottamus ja vahvuudet. Coach auttaa coachattavaa tunnistamaan omat vahvuutensa ja potentiaalinsa sekä ottamaan ne tehokkasti käyttöön ja edelleen kehitettäväksi. 

Coaching ei ole terapiaa, koska voidakseen hyödyntää coachingia valmennettavalla tulee olla riittävästi voimavaroja käytettävissään. Jos yrityksissä ohjataan työntekijöitä toistuvasti terapeutin pakeille, on jotain jäänyt huomaamatta ja tekemättä jo paljon aikaisemmin. Terapian tarpeen vaiheessa on jo jotain rikottu ja korjaaminen tulee kalliiksi unohtamatta inhimillisiä vaikutuksia.

Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen.

"Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Todellinen suorituskyky syntyy juuri vahvuuksien jalostamisesta." (Lähde: Business Coach Institute ) Kun ongelmiin tartutaan niiden ollessa ihmisen kokoisia ja ymmärrettäviä, voidaan ne ratkaista ponnistamalla vahvuuksista. 

Työelämälle tärkeä suorituskyky rakentuu ihmisten osaamisen, motivaation ja jaksamisen varaan. Mitään noista kolmesta ei ole varaa menettää puuttuvan tai puutteelliseen ohjauksen takia. Etuoikeutettuja ovat ne organisaatiot, jotka oivaltavat mahdollisuuksien vahvistamisen voiman eivätkä edes odota ongelmien esiintuloa ennen kuin tukevat työntekijöitään työssään ja kehittymisessään.

Coaching on tavoitteellinen, vuorovaikutuksellinen prosessi.

Coaching on tavoitteellinen, vuorovaikutuksellinen prosessi. Se vaikuttaa ja muuttaa jotain ihan oikeasti ja pysyvästi eikä pelkästään anna levähdyksen keidasta tuokioksi ja pientä leijuntaa jälkeenpäin.