Läsnäolo, läheisyys ja luottamus luovat perustan coachingille

20.03.2017

Coachingin vaikuttavuus on kysymyksissä, jotka valmentaja kysyy, mutta voima on vastauksissa, valmennettavan ajatuksissa ja oivalluksissa. Ne tarvitsevat ympärilleen läsnäolon, läheisyyden ja luottamuksen voidakseen vapaasti tehdä sen hyvän, mihin pystyvät.

Coaching onnistumiselle kriittinen luottamus voi syntyä vain riittävän läsnäolon ja läheisyyden vallitessa.

Luottamus on kriittistä coachingin onnistumiselle ja se voi syntyä vain riittävän läsnäolon ja läheisyyden vallitessa. Luottamuksen rakentaminen alkaa ensimmäisen tapaamisen ensimmäisistä minuuteista. Valmentajan ydintaitoihin kuuluu oman läsnäolon luominen nopeasti ja hetkessä - läsnäolo ja avoimuus, valmius ottaa joustavasti vastaan valmennettavan tavoitteet ja ajatukset ilman mahdollisuutta valmistautua keskustelun sisältöön tai suuntaan.

Rauhoitan itseni hengittämällä syvään, katsomalla toista silmiin ja hymyilemällä.

Pohdin omaa tapaani laskeutua tähän tilaan uudessa ympäristössä vieraan ihmisen kanssa. Ei voi olla vain yhtä tapaa, vaan pitää pystyä varioimaan olemistaan vastaanottajan tarpeiden mukaan. Rauhoitan itseni hengittämällä syvään, katsomalla toista silmiin ja hymyilemällä. Siitä on hyvä aloittaa. Keskustelun aikana läsnäolo muodostuu siitä, että siirrän keskittymiseni kokonaan valmennettavaani, pois omasta itsestäni - käsistäni, jaloistani, pääni asennosta. Oma kehoni saa olla rauhassa ja kannatella olemustani ja tyynesti myötäillä läheisyyden ja etäisyyden vaihtelua keskustelun aikana.

Pitää hyväksyä myös, ettei hyvää valmennussuhdetta pysty luomaan kaikkien kanssa.

Ymmärrän ja tiedostan, että vastassani on ihminen, jolla on valta valita haluaako hän olla minun lähelläni ja luottaa minuun. Ei ole itsestään selvää, että luottamus ja läheisyys aina löytyvät. Pitää hyväksyä myös, ettei hyvää valmennussuhdetta pysty luomaan kaikkien kanssa. Mutta aina voi tehdä parhaansa ja luottaa omiin luontaisiin kykyihinsä, elämänkokemukseensa ja antaa opittujen hyväksi havaittujen coachingin toimintatapojen ja ohjeiden integroitua osaksi omaa valmennustapaa ja -tyyliä. Aina voi olla avoin, valmis luottamaan ja antautua coachingin vietäväksi.