Loppuluisusta uuteen lentoon!

26.09.2019

Poliitikot haluavat pitää ihmiset töissä pidempään. Ihmisen kehityskaareen kuuluu keski-iän paikkeilla vaihe, jossa oman itsen kehittämisen into ja tarve kasvaa. Nämä kaksi yhdessä ovat mahdollisuus tuottaviin, merkityksellisiin ja motivoiviin työuran loppuvuosiin.

Työnantajat huomio! Kehityspsykologit ovat tunnistaneet ihmisellä keski-iän vaiheille sijoittuvan kehitysvaiheen, missä hän haluaa erityisesti kehittyä, löytää itsestään uutta potentiaalia, tehdä uutta, ottaa kaikki voimavaransa käyttöön. Saisiko osan tästä innosta annostella työn lautasmalliin? Jos sille ei ole paikkaa siellä, paikka löytyy jostain muualta. Tiedät varmaan jonkun, joka viisikymppisenä otti ja lähti maailmaympärysmatkalle, opiskeli ihan uuden ammatin, alkoi tanssia burleskia tai teki jotain muuta yhtä "odottamatonta". Tai itse asiassa täysin odotettua.

Tiedät varmaan jonkun, joka viisikymppisenä otti ja lähti maailmaympärysmatkalle, opiskeli ihan uuden ammatin, alkoi tanssia burleskia tai teki jotain muuta yhtä "odottamatonta".


Keski-iässä ihminen alkaa ymmärtää elämän rajallisuutta ja sen lisäksi nolous, häpeä ja "mitä muut ajattelevat" -asenne vähenevät tai katoavat kokonaan. Rohkeus rynnii eturiviin potkien pienimmät pelot pois. Rohkeus ja halu tehdä itselle tärkeitä asioita. "Sitku"-elämä ei enää houkuttele, koska sitkusta ei ole mitään takeita. Kukaan ei lupaa, että sitku tulee ja pelastaa. Nytku on ainoa, mihin voi luottaa. Nyt ja sitten myöhemmin.

Kukaan ei lupaa, että sitku tulee ja pelastaa. Nytku on ainoa, mihin voi luottaa.


Kannatan kaikkia yksilöllisiä malleja, joilla työelämästä voi sujuvasti siirtyä eläkkeelle. Mahdollisuus vähentää työtä ennen lopullista eläkkeelle jäämistä on toisille mahdollisuus jatkaa työssä terveyden heiketessä, mutta myös tilaisuus ottaa aikaa omalle kehittymiselle ja kaikelle sille itselle tärkeälle, mitä ei ehkä aiemmin ole ehtinyt toteuttaa. Kaikki eivät halua työuran loppupuolella helppoa "eläkevirkaa", missä voi vain käydä töissä odotellessaan oikean elämän alkamista työvelvoitteiden päättyessä. Monien tahto olisi tehdä jotain uutta ja erilaista. Jotain sellaista, mihin ei ikinä olisi uskonut pystyvänsä, mitä kukaan ei todennäköisesti koskaan tulisi ehdottamaan, mutta mikä antaisi mahdollisuuden toteuttaa itseään ja käyttää hyödyksi uinuvia kykyjä ja innostusta.

Kaikki eivät halua työuran loppupuolella helppoa "eläkevirkaa", missä voi vain käydä töissä odotellessaan oikean elämän alkamista työvelvoitteiden päättyessä.


Poliitikot huutelevat pidempien työurien perään. Pelkkä töissä käynti vielä pari vuotta lisää ei riitä. Jotta työssä jaksaa ja työ on tuottavaa ja hyödyllistä, siinä pitää olla innostavaa sisältöä ja sopivasti haastetta. Kannustan työnantajia antamaan uusia mahdollisuuksia ja näytön paikkoja myös työuran loppupuolella oleville. Heissä on yllättävää potentiaalia, halua kehittyä ja tehdä jotain uutta luonnollisena osana ihmisen kehityskaarta.