Palautetta saadaan yhtä paljon kuin sitä annetaan

24.03.2024

Totta, fysiikan aineen häviämättömyyden laki pätee myös palautteeseen. Jokainen palaute, jonka saat, on jonkun antama.

Jokainen meistä tarvitsee tunteen huomatuksi tulemista ja tiedon siitä, miten on onnistunut ja miten voisi kehittyä.

Usein kuulee toiveen siitä, että saisi lisää palautetta. Toive on ymmärrettävä – jokainen meistä tarvitsee tunteen huomatuksi tulemista ja tiedon siitä, miten on onnistunut ja miten voisi kehittyä. Palaute tekee ihmisen ja työn näkyväksi, sekä lisää tunnetta työn merkityksellisyydestä. Tämä edistää psykologista turvallisuutta työpaikalla. Avoin, luottamukseen perustuva ilmapiiri luo hyvän pohjan toimivalle, rikkaalle palautekulttuurille. Rikkaalle sekä laadussa, määrässä ja palautteiden suunnassa.

Palaute on käsitteenä moninainen; ohimennen arjen lomassa annetusta mikropalautteesta kokonaisvaltaiseen määrämuotoiseen palautteeseen. Monesti palaute rajataan ajatuksissa koskemaan vain tuota määrämuotoista, erikseen pyydettyä ja jollain tavalla auktoriteetilta saatua palautetta. "Oikeana" palautteena pidetään esihenkilöltä, asiakkaalta tai kokeneelta alan gurulta saadut kiitokset ja suositukset suunnan muutokseen. Nämä ovat tärkeitä, mutta ihan yhtä tärkeää on arjessa ohimennen annettu kiitos ja tsemppi – huomatuksi ja hyväksytyksi tuleminen. Ne rakentavat positiivista minäkuvaa, tuovat onnistumisen tunnetta ja kehittävät ilmapiiriä, missä korjaavaa, kriittistä palautettakin on helpompaa ottaa vastaan.

Kiitosta ja hyvää voi jakaa suuremmin suunnittelematta ja toistuvasti tuhlaten.

Kiitosta ja hyvää voi jakaa suuremmin suunnittelematta ja toistuvasti tuhlaten. Kriittisen palautteen antaminen vaatii enemmän huomiota ja ajatusta. Mutta sekin on annettava. Lempeys ja suoruus työkaluina mahdollistavat arvostavan, mutta selkeän palautteen niissäkin tilanteissa, joissa joudutaan puuttumaan huonoon suoriutumiseen tai tekemisen laatuun. Palautteen antamisen tavalla on merkitystä. Ravintolalle annettu palaute voi johtaa kiitoksiin ja lahjakorttiin tai ei niin onnistuneessa tapauksessa siihen, ettei pizzoja enää saa kotiin kuljetettuna. Palautteen ainoa tarkoitus on auttaa kehittymään. Sanoilla ja sanomisen tavalla on merkitystä.

Palautteen antaminen ei ole ainoastaan esihenkilöiden ja auktoriteettien vastuulla. Eikä sen pitäisi olla kenenkään vastuulla, vaan kaikkien ilo ja etuoikeus auttaa työkaveriaan, esihenkilöään, tiimiläistään, yhteistyökumppaniaan jne. kehittymään ja tuntemaan olonsa ja tekemisensä näkyväksi ja merkitykselliseksi. Palautetta saadaan yhtä paljon kuin sitä annetaan. Huomaa hyvä, ja sano se ääneen. Kysy, voitko auttaa. Palaute voi joskus olla myös yhdessä ihmettelyä.