Pitäisi olla pitkä oppimäärä resilienssissä

18.08.2021

Resilienssi eli selviytymiskyvykkyys on saanut oman kappaleensa Mielenterveyden ensiapukurssin oppikirjassa. "Työntekijätaidot" kuulostavat vanhanaikaisilta, sanoo Turun ammattikorkeakoulun lehtori ja tutkimusvastaava Marion Karppi Fakta-lehden artikkelissa, joka käsittelee nykytyöelämän ihanneihmistä. Hänen mielestään olisi oikeampi puhua työelämän selviytymistaidoista.

Joustavuus, kyky selviytyä muuttuvassa, ei aina niin ongelmattomassa maailmassa näyttäisi olevan keskeistä sekä ihmisen mielenterveyden että työssä pärjäämisen kannalta. Mielekäs työ edistää mielenterveyttä, ja hyvä mielenterveys auttaa jaksamaan vaativassa työympäristössä. Olisi pitänyt ottaa pitkä resilienssi lukiossa! Pitkä matikka ei nyt tässä auta!

Koronakevät ja toinenkin laittoivat meidät resilienssitestiin ilman ennakkovaroitusta tai -valmennusta.

Koronakevät ja toinenkin laittoivat meidät resilienssitestiin ilman ennakkovaroitusta tai -valmennusta. Testissä koestettiin mm. miten sopeudut ja selviät töiden ja koulun siirtymisestä pois omista vakipaikoistaan, yleensä kotiin, ja miten otat ohjat omiin käsiisi ja johdat omaa työtäsi ja opiskeluasi. Kuten yleensäkin kokeissa, toiset pärjäsivät paremmin kuin toiset. Toiset loistivat ja toiset reputtivat. Toisille uusi tapa toimia oli mahdollisuus, toisille uhka.

Nykyinen työelämä, mutta myös koulu ja opiskelu vaativat monia alasta ja tehtävän sisällöstä riippumattomia henkilökohtaisia ominaisuuksia ja taitoja; vuorovaikutustaitoja, sosiaalisia taitoja, kykyä verkostoitua ja hankkia tietoa, sekä nopeaa reagointia, joustavuutta ja psyykkistä kestävyyttä. Missä näitä opetetaan? Elämä opettaa. Ensin tarhassa ja koulussa ja sitten työelämässä. Toisten kantapäät kestävät ja vahvistuvat, toiset alkavat nilkuttaa. Toiset uivat syvässä ja kylmässä luonnostaan, toisia pitäisi totutella ja opastaa.

Voisiko näitä (työ-)elämässä tarvittavia selviytymistaitoja tietoisesti opettaa ja oppia jo koulussa, ja jatkaa työpaikoilla perehdytysosioissa ja tyky-päivillä?

Mutta, voisiko näitä (työ-)elämässä tarvittavia selviytymistaitoja tietoisesti opettaa ja oppia jo koulussa, ja jatkaa työpaikoilla perehdytysosioissa ja tyky-päivillä. Eikä pelkästään paremman työelämässä selviytymisen takia, vaan turvaksi olevalle ja tulevalle mielenterveydelle. Mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ovat hyvän terveyden ja itsetunnon sekä vaikutusmahdollisuuksien ja hyvien ihmissuhteiden lisäksi mm. ongelmanratkaisutaidot, ristiriitojen käsittelytaidot, vuorovaikutustaidot, tunnetaidot ja joustavuus.

Resilienssillä tarkoitetaan kyvykkyyttä selvitä ja palautua pienistä ja suurista vastoinkäymisistä. 

Resilienssillä tarkoitetaan kyvykkyyttä selvitä ja palautua pienistä ja suurista vastoinkäymisistä. Sen avulla pystymme joustamaan ja orientoitumaan uudelleen uusissa tilanteissa. En yhtään ihmettele, että resilienssin tärkeyttä korostetaan nykyisessä työelämässä. Työelämässä, joka on jatkuvassa muutoksessa, eikä kaikki muutokset solahda sujuvasti, vaan välillä kulmat kolisevat tai päätyy turvalleen maahan makaamaan.

Voisiko jossain vielä lukea sen pitkän resilienssin!


LÄHTEET:

Mielenterveys elämäntaitona, Mieli ry (2021)

Täydellinen paketti; Laura Kangasluoma, Kauppalehti Fakta, Alma Media Oy (7/2021)