Virheitä vai valintoja

21.11.2019

"Virheistään oppii", sanotaan. Kantapään kautta ja silleen. Vai olivatko ne vain valintoja, jotka tekivät meistä sen, mitä olemme nyt?

Eläkkeellä oleva teoreettisen fysiologian ja kosmologian professori Kari Enqvist ei osaa erotella virheitä urallaan. "Kaikkia valintoja on tarvittu, jotta minusta tuli, mikä minä olen." Hän sanoo myös, ettei aina tiennyt, miksi teki jotain, mutta luotti siihen, että ymmärtää asian merkityksen myöhemmin. Ja ymmärsikin. Myös miksi hän jo alakouluikäisenä uppoutui tietokirjoihin sekä kopioi erivärisiä kaavioita ja tähtikuvioita vihkoonsa. (HS 21.11.2019) Ilahduttava tapa ajatella ja kertoa omaa tarinaansa; tällä tavalla ei voi muuta kuin päätyä tyytyväisyyteen omasta elämästään.

Tällä tarinalla ei voi muuta kuin päätyä tyytyväisyyteen omasta elämästään.

Persoonallisuus määritellään olevan kullekin ihmiselle luonteenomainen ajattelun, tunteiden ja käyttäytymisen kokonaisuus, ja sellaisenaan kohtuulliseen pysyvää ajassa ja eri tilanteissa. Psykologit kuvaavat persoonallisuutta esimerkiksi viidellä persoonallisuuspiirteellä; ulospäin suuntautuneisuus, avoimuus uusille asioille, neuroottisuus, tunnollisuus ja sovinnollisuus. Nämäkin muuttuvat ihmisen kasvaessa ja kehittyessä, mutta pysyvät suhteellisesti samanlaisina verrattuna muihin ihmisiin. Vaikka ihmisen tunnollisuus kasvaa keskimäärin ikääntyessä, koulun penkillä tunnollisimmat ovat sitä edelleen kiikkustuolissakin. Ja päinvastoin.

Ihmisen persoonallisuus on kiehtova kokonaisuus, ja sen määrittäminen ja johonkin malliin saattaminen on inspiroinut ja inspiroi ihmistieteiden tutkijoita. Persoonallisuutta voidaan tarkastella myös kolmen tasoisina asioina (MacAdamsin persoonallisuusmalli), joista ensimmäinen on Taipumukselliset piirteet. Ne kuvaavat ihmisen luontaista tapaa käyttäytyä ja vastaavat kysymyksiin: Millainen hän on? Miten hän käyttäytyy eri tilanteissa? Minkälaisia ajattelutapoja hänellä on tyypillisesti? Mitä tunteita eri tilanteet hänessä aiheuttavat? Ihan peruspersoonallisuusajattelua. Toisena tasona esitetään Tyypilliset sopeutumistavat eli miten ihminen sopeutuu elämässä eteen tuleviin tapahtumiin ja tilanteisiin. Tällä tasolla haetaan vastauksia isoihin kysymyksiin kuten: Mitä ihminen haluaa elämältään? Millaisia strategioita hän käyttää tavoitellessaan haluamiaan asioita, tai miten hän välttää pelkäämiään tai ei-toivottuja asioita? Miten hän suhtautuu sosiaalisen elämän mukanaan tuomiin haasteisiin, ja minkälaisia selviytymiskeinoja hän käyttää pärjätäkseen niissä?

Tarinallinen identiteetti niputtaa ihmisen ja hänen elämänsä yhtenäiseksi, loogiseksi ja merkitykselliseksi kokonaisuudeksi.

Kolmantena tasona on aikuisen ihmisen oma kerronnallinen tarina itsestään - tarinamuotoinen identiteetti. Kuka minä olen? Miten minusta tuli tällainen? Mihin olen menossa? Mitä minä haluan olla ja tehdä? Tämä persoonallisuuden taso niputtaa ihmisen ja hänen elämänsä yhtenäiseksi, loogiseksi ja merkitykselliseksi kokonaisuudeksi. Antaa mahdollisuuden olla tyytyväinen siihen, mitä on ollut ja mihin se on johtanut. Luo hyvän alustan nauttia elämästään sellaisena kuin se on nyt. Ilman, että kritisoi itseään tai valintojaan, vähättelee nykyisyttään tai odottaa sitku-elämältä jotain ihmeellistä. Ja mikä parasta; tarinamuotoinen identiteetti on omissa käsissämme. Voimme vapaasti valita, miten itsemme koemme, miten sanoitamme elämäämme ja kokemaamme. Saamme omalla luvalla liottaa muiden lyömät leimat pois, heittää harteilta väkisin annetut viitat ja katsoa peiliin rakastavasti kannustaen.

Voimme vapaasti valita, miten itsemme koemme, miten sanoitamme elämäämme ja kokemaamme.

Professori Enqvist on hyvä esimerkki kannattelevasta, levollisesta tarinamuotoisesta identiteetistä. Hän ei koe tehneensä virheitä, ei tarvitse elämäänsä erheitä, joista oppia. Elämä sellaisenaan on ollut valintoja, jotka ovat ohjanneet ja opettaneet. Kyllä elämä tarjoaa, pitää vain uskaltaa ottaa ja tarttua. Ymmärtää hyväksyä, ja luottaa siihen, että omat valinnat kantavat, vievät jonnekin, mistä ei ole vielä ihan varma. Jonnekin, jonka myöhemmin ymmärtää oleelliseksi ja arvokkaaksi. 

#hs #karienqvist #valinta #identiteetti #persoonallisuus