Brändi nimeltä Oy Minä Ab

28.03.2017

Brändäämisen tavoitteena on saada maailmanlaajuisesti myyty perustuote näyttämään erityiseltä ja erilaiselta. Tuotteen "pinnasta" tulee ratkaiseva - kuluttajan silmissä brändin tulee näyttää merkittävämmältä kuin itse tuote. Erilaisuuden mielikuvien rakentamisesta tulee keskeinen ja tavoitteena onkin myydä ominaisuuksien sijaan mielikuvia. Brändiä rakennetaan tarinoilla ja mielikuvilla.

Työntekijät brändäävät osaamistaan ja itseään sekä esittävät kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa työntekijäminää menestyäkseen.


Ihan samasta on kyse, kun työntekijät brändäävät osaamistaan ja itseään menestyäkseen työelämässä ja esittäessään kulloiseenkin tarpeeseen sopivaa työntekijäminää. Tom Peters esitteli vuonna 1997 ajatuksen olla oman yrityksensä toimitusjohtaja ja luoda oma brändinsä: "We are CEOs of our own companies: Me Inc. To be in business today, our most important job is to be head marketer for the brand called You." Jo silloin hän piti oman työntekijäbrändin muodostamista tärkeänä ja itse asiassa väistämättömänä asiana.

Oman ammatillisen kuvan ja brändin jatkuvasta muokkaamisesta on tullut yksi keskeinen tehtävä työelämän arjessa. 

Omaa osaamista, työsuorituksia ja tavoitteita on koko ajan tehtävä näkyväksi ja dokumentoitava myöhempää käyttöä varten. Yhä enemmän jokaiselta työntekijältä vaaditaan itsensä ja osaamisensa markkinointia ja esille tuomista. Oman ammatillisen kuvan ja brändin jatkuvasta muokkaamisesta on tullut yksi keskeinen tehtävä työelämän arjessa. Osaamisen näkyväksi tekemisessä ja jopa esittämisessä työyhteisössä merkittävässä roolissa ovat esimiehet ja muut uramahdollistajat, joille oma erinomaisuus pitää esitellä ja myydä. Tähän tarvitaan hyvää brändiä.


Management by excel tuottaa ainoastaan lukuja, joita raportoidaan ja joita voidaan raportoida.

Oman haasteensa tuovat suuret globaalit organisaatiot, joissa yksilön esimies ja suoriutumisen arvioija ja siten työ- ja urapolun tasoittaja voi olla maantieteellisesti ja henkisesti kaukana. Miten toisella puolella maapalloa suurta joukkoa työntekijöitä johtava esimies voi olla tietoinen todellisesta työpanoksesta, asenteesta työhön ja työyhteisöön tai siitä, miten asiakastilanteissa suoriudutaan? Management by excel tuottaa ainoastaan lukuja, joita raportoidaan ja joita voidaan raportoida. Ne eivät kerro kaikkea suoriutumisesta, mutta antavatko ne oikean kuvan edes sillä kapealla sektorilla, jota esittelevät. Varsinkin tällaisessa tilanteessa tarvitaan hyvää brändiä, jonka perusteella yksilöä ja hänen työtään arvioidaan, jos muuta ei ole saatavilla.

Ratkaisuna etäjohtamisen tuomaan arviointikyvyttömyyteen on tarjottu vastuun siirtämistä työntekijälle. Ehdotuksen mukaan jokainen työntekijä kerää itse oman portfolionsa tekemisistään, ansioistaan ja palautteesta kollegoilta, yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta, minkä perusteella työntekijän suoriutuminen arvioidaan. Minusta tässä on riski, että parhaan arvosanan saavat ne, jotka ovat hyviä itsensä markkinoijia, itsevarmoja palautteen pyytäjiä ja epäsuomalaisen rohkeita itsensä kehujia ja esille tuojia. Mitä tällaisessa "oikeiden ihmisten edessä pätemisen"-järjestelmässä tapahtuu niille nykyisessäkin arviointijärjestelmässä näkymättömäksi jääville hiljaisemmille hyvän työn tekijöille, jotka panostavat itse työsuoritukseen eikä sen erinomaisuuden esittämiseen?

Mitä tällaisessa "oikeiden ihmisten edessä pätemisen"-järjestelmässä tapahtuu niille nykyisessäkin arviointijärjestelmässä näkymättömäksi jääville hiljaisemmille hyvän työn tekijöille, jotka panostavat itse työsuoritukseen eikä sen erinomaisuuden esittämiseen?

Tom Peters on myöhemmin todennut, että hänen alkuperäinen ajatuksensa itsensä brändäämisestä ymmärrettiin osin väärin. Hän ei suinkaan tarkoittanut sillä itsekästä, ego-keskeistä yksityisyrittäjyyttä, vaan näki brändin muodostuvan osaamisesta, taidoista, verkostoista ja siitä, minkälainen maine yksilöllä on lähipiirissään. 

Työnantajilla ei ole varaa menettää hyviä, mutta mielikuvien luonnissa ja esittämisessä huonoja tai innottomia työntekijöitä. Jotenkin pitää saada huomio kohdistumaan Petersin alkuperäisen ajatuksen osaamisen ja yhteistyön merkitykseen. Vastuuta ei voi sysätä yksin työntekijöille, vaan työnantajan pitää luoda rakenteita ja prosesseja, joissa näkymättömiin jäävät työntekijät tulevat näkyväksi ilman heidän omaa henkselien paukutteluaan.

työnantajan pitää luoda rakenteita ja prosesseja, joissa näkymättömiin jäävät työntekijät tulevat näkyväksi ilman heidän omaa henkselien paukutteluaan.